Судова практика

«Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані»

Сенека

Тривалість та складність судових процедур, їхня заформалізованість та бюрократизм, відсутність та суперечливість судової практики, значні розміри судових витрат, ризик остаточного припинення ділових та партнерських відносин з протилежною стороною сприяють розвитку альтернативних способів вирішення спорів та суперечок, які не передбачають участі державних судів у вирішенні спору, а їх наслідком є, зокрема, відчуття перемоги у кожного з учасників спору чи суперечки. Досконалі знання альтернативних механізмів врегулювання спорів у поєднанні з напрацьованими протягом тривалого часу навичками ефективного ведення переговорів допомагають юристам АО LawWhales успішно представляти інтереси Клієнта на всіх етапах врегулювання спору, а саме: підготовки та проведення переговорів, узгодження позицій сторін, оформлення досягнутих домовленостей та контролю за їх виконанням.

Проте, найпоширенішим способом захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб на сьогодні й надалі залишається звернення до суду. Судові юристи АО LawWhales мають глибокі знання норм матеріального та процесуального права, великий та успішний досвід судового представництва інтересів Клієнтів при розгляді цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ у судах усіх інстанцій. Індивідуальний підхід до кожного Клієнта з урахуванням фактичних обставин та особливостей кожної окремої справи є запорукою успіху її вирішення та досягнення для Клієнта бажаного результату.

Основні напрямки діяльності Адвокатського об’єднання LawWhales в сфері судової практики та медіації включають в себе:

  • надання консультацій з питань судових ризиків при укладенні правочинів, діагностика та аналіз судових справ контрагента;
  • досудове врегулювання спорів;
  • медіація, участь у переговорах;
  • представництво інтересів Клієнта та ведення справ у третейських судах;
  • підготовка юридичних висновків щодо перспектив судового розгляду та стратегії ведення судової справи;
  • представництво та захист інтересів Клієнта у судах усіх рівнів (інстанцій) на будь-якій стадії судового процесу (цивільні, господарські, адміністративні та кримінальні справи);
  • представництво та захист інтересів Клієнта на стадії виконання судових рішень.