Митне право

«Кордон – уявна лінія між двома державами, яка відділяє
уявні права однієї держави від уявних прав іншої держави».

Амброз Бірс

Світова практика ведення бізнесу засвідчила, що зовнішньоекономічна співпраця значно розширює можливості будь-якої компанії та посилює її становище на ринку, дозволяє використовувати передові технології та успішний досвід інших компаній, забезпечує швидкі темпи росту та прогнозованість розвитку. У переважній більшості своїх випадків така співпраця пов’язана з переміщенням товарів через митні кордони, виконанням митних формальностей, оформленням відповідних товарно-супровідних документів, взаємодією з митними органами та іншими спеціальними державними та недержавними організаціями, що контролюють та супроводжують зовнішньоекономічну діяльність. Наші фахівці здійснюють юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності на засадах комплексного професійного підходу та відмінного знання митного законодавства та практики його застосування, а тому ми можемо запропонувати наступні послуги

 • Консультації щодо дотримання вимог митного законодавства, правил митного оформлення товарів, оплати митних платежів тощо;
 • Договірно-правове обслуговування зовнішньоекономічної діяльності:
  • Розробка концепцій (політик) договірного супроводу зовнішньоекономічної діяльності (в т.ч. податкове планування);
  • Розробка та юридична експертиза зовнішньоекономічних договорів, інвойсів, специфікацій тощо;
  • Проведення переговорів при укладенні та виконанні зовнішньоекономічних договорів;
  • Поточне договірне листування;
  • Юридичний супровід застосування засобів забезпечення виконання зобов’язань;
  • Юридичний супровід зміни та припинення зовнішньоекономічних договірних відносин;
  • Поточне консультування щодо договірних аспектів зовнішньоекономічної діяльності;
  • Аудит зовнішньоекономічних договірно-правових процесів та документів;
 • Представництво інтересів Клієнтів в митних органах, Торгово-промислових палатах, інших органах та організаціях, що контролюють чи супроводжують зовнішньоекономічну діяльність;
 • Підготовка та подання документів для отримання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, довідок, інших дозвільних документів, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон;
 • Надання консультацій щодо визначення митної вартості товарів та розрахунку розміру митних платежів;
 • Правова допомога щодо відшкодування сум ПДВ та надмірно сплаченого мита;
 • Організація залучення незалежних інспекційних (сюрвеєрських) компаній для перевірки товарів та оформлення інспекційних звітів;
 • Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, організацій, їх посадових осіб;
 • Претензійно-позовний супровід зовнішньоекономічних відносин.