Міжнародне фінансування та іноземні інвестиції

«Змінюйтесь раніше, ніж Вас змусять це зробити!»

Джек Уелч

Одним із найефективніших способів фінансування бізнесу та забезпечення його динамічного розвитку є залучення міжнародного капіталу. Маючи довготривалий досвід співпраці з провідними міжнародними інвесторами (серед яких Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, Міжнародна Фінансова Корпорація, Чорноморський Банк Торгівлі і Розвитку, великі міжнародні портфельні інвестори), наша команда юристів надає широкий спектр послуг, пов’язаних із залученням фінансування від іноземних інвесторів. Крім того, досконало знаючи всі тонкощі ведення бізнесу в Україні в багатьох галузях, ми допомагаємо міжнародним інвесторам ефективно вкладати кошти в українську економіку, забезпечуючи повний та висококваліфікований юридичний супровід складних інвестиційних проектів. Юристи АО LawWhales успішно надають послуги, пов’язані із:

  • Залученням боргового фінансування від іноземних та міжнародних кредиторів (зокрема, шляхом кредитування, емісії боргових цінних паперів);
  • Залученням міжнародного капіталу шляхом емісії акцій (як в Україні, так і за кордоном) та депозитарних розписок (GDR, ADR);
  • Проектним фінансуванням та інвестиціями в капітал;
  • Створенням спільних підприємств як в Україні, так і за кордоном;
  • Придбанням бізнесу (його частини) чи активів в Україні;
  • Реєстрацією фондів прямих інвестицій, забезпечуючи, зокрема, проведення комплексного правового аудиту (legal due diligence) з наданням юридичних висновків, структурування інвестиційних проектів (в тому числі податкове), розробку та узгодження відповідних договорів та інших транзакційних документів, отримання дозвільних документів (ліцензій, дозволів), реєстрацію інвестицій в Україні тощо.