Інтелектуальна власність

«Степан просто надкусив яблуко
і несподівано для себе порушив патент компанії «Apple»

Народна творчість

Інтелектуальна власність є одним з найбільш цінних активів у будь-якому бізнесі. Саме тому належний та своєчасний правовий супровід у сфері охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності є запорукою успіху та безпеки бізнесу. Фахівці АО LawWhales надають повний спектр послуг у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності, а саме:

 • Надання правових консультацій та висновків у сфері інтелектуальної власності;
 • Створення ефективних механізмів управління портфелем інтелектуальної власності, мінімізація ризиків в процесі створення та управління об’єктами інтелектуальної власності;
 • Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності (у т.ч. міжнародна реєстрація, реєстрація в інших юрисдикціях), продовження строку дії охоронних документів, юридичне оформлення змін до охоронних документів;
 • Представництво Клієнтів в патентних та інших державних органах щодо охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності;
 • Перевірка об’єктів інтелектуальної власності на охороноздатність;
 • Комплексний аудит об’єктів інтелектуальної власності Клієнта;
 • Структурування, розробка та аналіз договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності (зокрема, ліцензійних договорів, договорів про передачу майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, договорів про створення об’єктів інтелектуальної власності на замовлення, договорів застави майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, франчайзингових (джоберських) договорів);
 • Податкове планування з використанням об’єктів інтелектуальної власності (вибір сприятливих податкових режимів, консультування щодо угод про уникнення подвійного оподаткування та режиму роялті, юридичний супровід здійснення платежів щодо об’єктів інтелектуальної власності на користь нерезидентів);
 • Правовий супровід у сфері авторського права та суміжних прав (зокрема, реєстрація авторських договорів та авторських прав, оформлення прав на службові твори, представництво у відносинах з організаціями колективного управління, протидія порушенню авторських та суміжних прав в мережі Інтернет, розробка договорів на використання об’єктів авторських і суміжних прав, створення, передача та використання об’єктів авторського права на замовлення, захист прав співавтора);
 • Використання об’єктів авторського права у ЗМІ, правовий супровід рекламних та маркетингових кампаній;
 • Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (зокрема, захист прав на торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, захист авторських та суміжних прав, захист незареєстрованих об’єктів інтелектуальної власності, патентні спори, доменні спори, захист об’єктів інтелектуальної власності з використанням іноземних юрисдикцій, представництво в АМК України з питань недобросовісної конкуренції, розробка антиконтрафактних стратегій, судовий захист).