Іноземні юрисдикції: структурування активів

«Нема патріотів там, де йдеться про податки»

Джордж Оруелл

В умовах глобалізації економіки надзвичайно важливого значення набуває ефективне міжнародне структурування бізнесу, яке забезпечує доступ до ринків міжнародного капіталу, дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес, забезпечити ефективне управління ним та захист активів. Команда АО LawWhales має багаторічний досвід супроводу проектів щодо транскордонного структурування бізнесу та розвинену мережу зв’язків із зарубіжними партнерами (серед яких провідні юридичні та консалтингові фірми), що дозволяє нам запропонувати Клієнтам рішення, які максимально відповідають їх потребам. З-поміж іншого, ми пропонуємо такі послуги в зазначеній сфері:

 • Структурування (реструктурування) бізнесу за допомогою компаній-нерезидентів (у т.ч. офшорних компаній) з метою:
  • доступу до ринків міжнародного капіталу;
  • зниження податкового навантаження;
  • спеціалізації та диверсифікації бізнесу;
  • захисту активів та забезпечення ефективного управління бізнесом;
  • забезпечення необхідного рівня конфіденційності;
  • простого «виходу» з бізнесу;
  • захисту прав спадкоємців.
 • Створення компаній зі спеціальним призначенням (т. зв. SPV), виходячи з індивідуальних потреб Клієнтів (зокрема, при залученні інвестицій, створенні спільного підприємства чи трейдингової компанії);
 • Міжнародне податкове планування (у т.ч. надання консультацій щодо застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування та репатріації доходів, вибір оптимальних податкових режимів в іноземних юрисдикціях, правовий супровід міжнародних платежів, консультування щодо валютного регулювання та контролю);
 • Консультування з питань міжнародної комерційної діяльності;
 • Wealth management (зокрема, створення трастів та інших SPV-компаній для членів сім’ї та родини, структурування сімейних активів, правовий супровід управління сімейним капіталом, спадкове планування, приватне податкове планування);
 • Правовий супровід та консультування HNWI-осіб, придбання та структурування їхніх активів та предметів розкоші.