Абонентське обслуговування

«З юридичними питаннями потрібно звертатися не до здорового глузду, а до юристів»

Оноре де Бальзак

Останнім часом кількість компаній, які зацікавлені в отриманні постійної (абонентської) правової підтримки для вирішення поточних питань власної господарської діяльності, організації бізнес-процесів, ведення діловодства, договірної співпраці з контрагентами, реалізації поточних бізнес-проектів, отримання дозвільних документів, консультування «он-лайн» тощо, активно збільшується. Наша співпраця в даному випадку зводиться до отримання Клієнтом на постійній основі базового пакету юридичної допомоги з основних питань його господарської діяльності. Фахівці АО LawWhales мають багаторічний досвід комплексного обслуговування великих компаній в режимі надання абонентської правової допомоги, вміють комплексно підходити до вирішення поставлених завдань, враховуючи при цьому індивідуальні особливості і специфіку бізнесу Клієнта.

За домовленістю з Клієнтом ми можемо запропонувати наступні послуги:

 • Організація діловодства та архівного зберігання документів;
 • Підготовка проектів внутрішніх документів (накази, розпорядження, протоколи, положення, тощо);
 • Юридичне моделювання бізнес-процесів;
 • Договірно-правове обслуговування:
  • Розробка концепцій (політик) договірного супроводу поточних бізнес-процесів;
  • Поточне договірно-правове консультування, структурування договірно-правової роботи;
  • Юридична експертиза господарсько-правових і цивільно-правових договорів;
  • Складення типових і примірних форм договорів;
  • Проведення переговорів при укладенні та виконанні договорів;
  • Поточне договірне листування;
  • Юридичний супровід застосування засобів забезпечення виконання зобов’язань;
  • Юридичний супровід зміни та припинення договірних відносин;
 • Аудит договірно-правових процесів та документів;
 • Консультування з питань операційної діяльності;
 • Юридичний проект-менеджмент:
  • аналіз запланованих бізнес-проектів на відповідність вимогам законодавства;
  • надання рекомендацій щодо оптимізації та коригування бізнес-проектів;
  • юридичний супровід реалізації бізнес-проектів;
 • Підготовка представницьких документів (довіреностей, доручень тощо);
 • Підготовка та подання документів для отримання (переоформлення) ліцензій, дозволів, свідоцтв, патентів, інших дозвільних документів;
 • Проведення тренінгів для менеджерів з питань ведення поточної договірно-правової роботи;
 • Зберігання документів у адвоката.